2015

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 5 от 18.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 4 от 18.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 3 от 18.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 2 от 18.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 1 от 18.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 5 от 16.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 4 от 16.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 3 от 16.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 2 от 16.12.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА от 12.11.2015 г.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА лот № 1 от 30.09.2015 г.